0
1
σχόλια
460
λέξεις
CULTURE

Τι είναι αυτό που κάνει τόσο πετυχημένο το σχολικό σύστημα της βόρειας χώρας;

ΑΘΗΝΑ ΛΕΒΕΝΤΗ
9 Ιουνίου 2017
Η σκανδιναβική χώρα έχει ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα και αυτό είναι γνωστό. Βασικοί λόγοι είναι το ότι επιμένουν να καλλιεργούν τη συνεργασία αντί τον ανταγωνισμό, να αδιαφορούν για την τυποποίηση, να δίνουν έμφαση στη δημιουργικότητα και την αλληλεπίδραση αντί στην αφομοίωση της ύλης. Η παιδεία είναι δημόσια και δωρεάν, κυρίως χρηματοδοτούμενη από τους δήμους αλλά και το κράτος. Ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια για τα σχολικά μαθήματα δεν υπάρχουν (εκτός από ελάχιστα εκκλησιαστικά σχολεία), παρέχοντας έτσι ίσες ευκαιρίες μόρφωσης σε όλους.

Πρόσφατα η Φινλανδία προχώρησε σε επιπλέον μεταρρυθμίσεις, ώστε να βελτιώσει ακόμα περισσότερο το σύστημά της. Έτσι το νέο της σύστημα βασίζεται σε διαδραστική, πρακτική διδασκαλία που προετοιμάζει καλύτερα τους μαθητές για τον έξω κόσμο. Τα κλασικά τμήματα αντικαταστάθηκαν με ολιγόριθμα τμήματα στα οποία οι μαθητές αλληλεπιδρούν περισσότερο με τον δάσκαλο αλλά και μεταξύ τους, προωθώντας τη συνδυαστική σκέψη και τη σύνδεση μεταξύ θεωρίας και πράξης.

Στους Φινλανδούς αρέσει η οργάνωση. Οι αλλαγές ποτέ δεν γίνονται πρόχειρα και βιαστικά, μα έπειτα από μελέτη πολλών ετών. Η φινλανδική εκπαίδευση εφαρμόζει στο σύστημά της τις παρακάτω βασικές γραμμές:

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Η διδασκαλία ξεκινά στα 7 έτη και ολοκληρώνεται στα 19, με τα σχολικά τμήματα να μην ξεπερνούν τα 20 παιδιά. Οι μαθητές δεν φορτώνονται με πολλές εργασίες για το σπίτι αφού το μεγαλύτερο μέρος της μελέτης γίνεται στο σχολείο. Αυτό συμβαίνει διότι για τους Φινλανδούς είναι σημαντικό το να περνούν τα παιδιά χρόνο με την οικογένειά τους. Έτσι το πολύ να χρειαστεί να μελετήσουν μία ώρα την ημέρα εκτός σχολείου. Στο μαθησιακό τους σύστημα, οι τυποποιημένες εξετάσεις δεν είναι τόσο σημαντικές όσο είναι η συνεχής εξέλιξη μέσα στην τάξη. Έτσι κάθε σχολείο μπορεί να τροποποιεί, αν χρειάζεται, το πρόγραμμα ανάλογα με τις κλίσεις και τις ανάγκες των μαθητών. Οι μετανάστες εκπαιδεύονται αρχικά με ένα χρόνο εκμάθησης της γλώσσας και στη συνέχεια ξεκινούν με τα πιο εύκολα μαθήματα όπως οι τέχνες και η φυσική αγωγή.

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της Φινλανδίας είναι νέοι (κάτω των 40 ετών) και κατ’ επέκταση πιο ευέλικτοι σε σχέση με τους νεωτερισμούς και την τεχνολογία. Η συνεργασία μεταξύ τους είναι βασικός παράγοντας εξέλιξης και ενώ δεν αξιολογούνται συχνά από το κράτος, αυτοαξιολογούνται αλλά και αξιολογούνται συχνά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς με τους οποίους συνεργάζονται. Το κράτος φροντίζει όμως με τη σειρά του για την επαρκή κατάρτισή τους περίπου κάθε τριετία. Η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των μαθητών είναι κάτι που τιμούν όλες οι πλευρές με τη σωστή λειτουργία των θεσμών.

Η θαυμάσια παιδεία της Φινλαδίας είναι κοινή για όλους αλλά δεν αγαπά τις τυπολατρίες. Αγαπά τη λειτουργικότητα, τη συλλογικότητα αλλά ευνοεί και τα ατομικά ταλέντα του καθενός. Έχει εμπιστοσύνη, υποστήριξη, υπευθυνότητα. Ευχόμαστε και στα δικά μας.


Διαβάστε επίσης: «Επανάσταση» από τα σχολεία της Φινλανδίας
 
εμφάνιση σχολίων