0
1
σχόλια
324
λέξεις
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Πώς μπορούμε να κινηθούμε αν διαφωνούμε με το πρόστιμο και τί θα γίνει εάν δεν το πληρώσουμε
 
ΑΘΗΝΑ ΛΕΒΕΝΤΗ
18 Δεκεμβρίου 2020
Η παραβίαση των μέτρων κατά του κορονοϊού, όπως η χρήση μάσκας ή η μετακίνηση χωρίς σχετικό sms, επιφέρουν πρόστιμο. Ωστόσο, έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε ένσταση, αν διαφωνούμε με τους λόγους για τους οποίους μας υποβάλλεται.

Πώς μπορούμε να κάνουμε ένσταση: Αν μας επιβληθεί πρόστιμο και θεωρούμε πως η επιβολή του έγινε αδίκως, έχουμε το δικαίωμα μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη βεβαίωση της παράβασης να διατυπώσουμε τις αντιρρήσεις μας ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική υποβολή αντιρρήσεων πραγματοποιείται στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της Αρχής στην οποία ανήκει το όργανο (Aστυνομία, Σ.ΕΠ.Ε., Δημοτική Αστυνομία, Λιμενικό). Εάν η ένσταση έχει γίνει στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας επί των αντιρρήσεων εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Όταν η ένσταση γίνεται σε πρόστιμο που έχει υποβληθεί από την Αστυνομία, τη δημοτική αστυνομία ή το λιμενικό, τότε συγκροτείται τριμελής επιτροπή η οποία εξετάζει εντός δύο εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει.
Σε περίπτωση που οι ενστάσεις απορριφθούν, επικυρώνεται το πρόστιμο.

Τι γίνεται εάν δεν πληρώσουμε το πρόστιμο: Σε περίπτωση που δεν πληρώσουμε το πρόστιμο, τότε αυτό αποστέλλεται στην εφορία, στη ΔΟΥ κατοικίας μας και αντιμετωπίζεται πλέον ως φορολογική απειλή. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως εάν ο παραβάτης δεν αποπληρώσει το πρόστιμο, η εφορία μπορεί να προβεί στις κινήσεις, που προβαίνει για τις φορολογικές οφειλές, δηλαδή κατασχέσεις ή συμψηφισμό με ενδεχόμενη επιστροφή φόρου.

Σε περίπτωση που κάνουμε ένσταση και απορριφθεί, τότε μέσα σε 15 ημέρες θα πρέπει να καταβάλλουμε το ποσό που μας επιβλήθηκε είτε μέσω ηλεκτρονικού παράβολου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, ή σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή σε Τράπεζες ή στη Δ.Ο.Υ..


Διαβάστε επίσης:
Κικίλιας για «Δώρο» σε υγειονομικούς: «Έχουν επιβραβευθεί συναισθηματικά και κοινωνικά»
Η διευθύντρια σύνταξης του Βήματος αποχωρεί: Ασφυκτική πίεση από Μαξίμου
εμφάνιση σχολίων