0
1
σχόλια
571
λέξεις
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
DOCTV.GR
21 Φεβρουαρίου 2022
– Συμβάσεις που με κλειστές διαδικασίες και διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ανέρχονται σε 15.601 για το ποσό των 3.980.199.994 ευρώ.
– Άνω του 90% των συμβάσεων υπογράφηκαν με τη γενική διαδικασία απευθείας αναθέσεων και όχι με την έκτακτη λόγω covid 19.
– 245.190 συμβάσεις αφορούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία προμήθειες και υπηρεσίες.


Στα 6,65 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ποσό που δαπάνησε το Δημόσιο σε απευθείας αναθέσεις και κλειστές διαδικασίες από την 1/1/2020 έως τις 31/10/21. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) - τα οποία επικαλείται το ieidiseis.gr - στο 18μηνο, από 1/1/2020 έως 30/6/2021, ανατέθηκαν 2,17 δις ευρώ με απευθείας αναθέσεις και 2,73 δις ευρώ με διαδικασίες κλειστού τύπου (διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση και κλειστή διαδικασία αρ. 28/αρ.265).

Το ποσό των 4,9 δισ. ευρώ που είχε δαπανηθεί στο 18μηνο ως τον Ιούλιο του 2021 και το οποίο αφορά συμβάσεις για αγορά υπηρεσιών, προμηθειών και μελετών, είχε εκτοξευθεί στο τέλος Οκτωβρίου στα 6,65 δις. ευρώ. Συνεπώς, μέσα σε ένα τετράμηνο, από τον Ιούλιο του 2021 ως και τον Οκτώβριο, η εν λόγο δαπάνη ανέρχεται στα 1,75 δισ. ευρώ. Τα νεότερα στοιχεία για τις δαπάνες με αυτές τις πρακτικές από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι και σήμερα, διάστημα δηλαδή τριών μηνών, δεν έχουν ακόμα αναρτηθεί.

Οι απευθείας αναθέσεις για την περίοδο από 1/1/2020 έως 31/10/2021, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ανέρχονται σε 245.190 συμβάσεις έναντι 2.685.523.921 ευρώ και αφορούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία προμήθειες και υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι άνω του 90% των συμβάσεων αυτών υπογράφηκαν με τη γενική διαδικασία απευθείας αναθέσεων (αρ. 118/αρ. 328) και όχι με την έκτακτη λόγω covid 19.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από τα 2,68 δις που δόθηκαν σε απευθείας αναθέσεις μόνο 0,32 δις αφορούν διαδικασίες που σχετίζονται με την πανδημία covid-19. Άρα τα υπόλοιπα 2,36 δις αφορούν απευθείας αναθέσεις άσχετες με την πανδημία, εκ των οποίων 1,22 δις αφορούν υπηρεσίες.

Πέραν των απευθείας αναθέσεων, για την ίδια περίοδο οι συμβάσεις που έγιναν με κλειστές διαδικασίες και διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ανέρχονται σε 15.601 για το ποσό των 3.980.199.994 ευρώ.

Το σύνολο των δαπανών του Δημοσίου μέσω απευθείας αναθέσεων και κλειστών διαδικασιών χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για διάστημα 22 μηνών, ανέρχεται σε 6.665.723.915 ευρώ.

Τα 6,65 δισ. ευρώ σε «κλειστές» διαδικασίες αποτελούν το υψηλότερο ποσό που έχει δαπανηθεί από το Δημόσιο με αντίστοιχες πρακτικές από το 2010. Αξίζει να σημειωθεί πως οι δαπάνες αυτές έγιναν κατά την περίοδο της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων ή στο όνομα αυτής.

Η νομοθετική παρέμβαση τον Μάρτιο του 2021 που άνοιξε «παράθυρα». Το νομοθετικό πλαίσιο για τους 3.500 σχεδόν αναθέτοντες φορείς προέβλεπε τη δυνατότητα σύναψη δημοσίων συμβάσεων με απευθείας αναθέσεις για ποσά μέχρι 20.000 ευρώ. Αυτό στο παρελθόν είχε οδηγήσει πολλούς αναθέτοντες φορείς να «κατακερματίζουν» συμβάσεις μεγαλύτερων ποσών σε μικρότερες των 20.000 ευρώ, ώστε να μπορούν να περνούν με απευθείας ανάθεση.

Η πρακτική αυτή ωστόσο άλλαξε με νομοθετική παρέμβαση από τον Μάρτιο του 2021 με το νόμο 4782/2021, ο οποίος αυξάνει σημαντικά τα ποσά που επιτρέπεται να δίνονται με αυτές τις πρακτικές.

Έτσι, οι αναθέτοντες φορείς έχουν πλέον τη δυνατότητα να δίνουν με αδιαφάνεια ποσά αυξημένα κατά 50% για συμβάσεις αγαθών, υπηρεσιών και μελετών και κατά 200% για έργα. Το ανώτατο όριο ως εκ τούτου για μία απευθείας ανάθεση διαμορφώνεται στις 30.000 ευρώ όταν αφορά σε συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών από 20.000 που ήταν μέχρι πρότινος με νόμο του 2016 και στις 60.000 ευρώ για έργα, ενώ με το νόμο του 2016 επιτρεπόταν ως 20.000 ευρώ.

 
εμφάνιση σχολίων