0
1
σχόλια
515
λέξεις
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Στα χαμηλότερα επίπεδα οι ψηφιακές δεξιότητες των ενηλίκων επαγγελματιών στη σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Ένα σπίτι στα πέντε χωρίς ίντερνετ
 
ΑΘΗΝΑ ΛΕΒΕΝΤΗ
14 Μαΐου 2019
«Οι κυβερνήσεις πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους, ώστε να βοηθήσουν τους πολίτες τους να καρπωθούν τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού, κάτι που θα μειώσει τον κίνδυνο να διευρυνθούν οι ανισότητες και να αυξηθεί η ανεργία εξαιτίας της αυτοματοποίησης ολοένα περισσότερων παραγωγικών δραστηριοτήτων και θέσεων εργασίας».

Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της νέας έκθεσης του ΟΟΣΑ με τίτλο OECD Skills Outlook 2019, που εξετάζει τις ψηφιακές δεξιότητες των χωρών αλλά και τις επιπτώσεις της τεχνολογικής αλλαγής στην αγορά εργασίας και στην οικονομία. Η έκθεση επιχειρεί να αξιολογήσει τους κινδύνους αλλά και τις ευκαιρίες στην εποχή του διαδικτύου, των κινητών συσκευών, των μεγάλων δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης.
 

Η Ελλάδα βρίσκεται στη λίστα των τεχνολογικών ουραγών μαζί με χώρες όπως: Χιλή, Ιταλία, Λιθουανία, Σλοβακία και Τουρκία

Οι Έλληνες, φαίνεται πως έχουν τεράστια κενά στις ψηφιακές τους δεξιότητες, αρκετοί φαίνεται πως δεν μπορούν να ανταποκριθούν ήδη ούτε στις ψηφιακές αλλαγές στους χώρους εργασίας τους, ενώ αναμένεται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα καθώς η αυτοματοποίηση κερδίζει έδαφος και πλήττει τους κλάδους στους οποίους εργάζονται.

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ: Η πρόσβαση των Ελλήνων στο Ίντερνετ και η χρήση του είναι χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες. Μάλιστα το επίπεδο ψηφιακής ανισότητας στις χρήσεις του διαδικτύου στη χώρα μας είναι από τα υψηλότερα στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Μαζί με χώρες όπως η Χιλή, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Σλοβακία και η Τουρκία, η Ελλάδα αναφέρεται ως μία από τις χώρες που υστερούν σημαντικά στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους χώρους εργασίας.

Στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία, πάνω από το ένα πέμπτο των νοικοκυριών ακόμη δεν έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Σχεδόν το 70% αυτών των μη συνδεδεμένων νοικοκυριών αναφέρουν την έλλειψη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων ως βασική αιτία που δεν έχουν συνδεθεί στο Ίντερνετ.

Στην ελληνική αγορά εργασίας οι βιομηχανίες πληροφορικής δεν συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση. Παράλληλα πολλές θέσεις εργασίας κινδυνεύουν με εξαφάνιση λόγω αυτοματοποίησης, σε σχέση με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ.

Οι ψηφιακές δεξιότητες του ενήλικου πληθυσμού στην Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χαμηλότερες στον ΟΟΣΑ. Ενώ σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία πάνω από το 80% των κατοίκων ηλικίας 16 έως 64 ετών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για online συναλλαγές με υπηρεσίες ή για εύρεση εργασίας, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία είναι κάτω του 50%.
 

Παράλληλα οι Έλληνες έχουν συγκριτικά υψηλά ποσοστά έκθεσης σε online παραπληροφόρηση

Οι μαθητές στην Ελλάδα έχουν επίσης πρόσβαση σε λιγότερα ψηφιακά μέσα στα σχολεία τους. Από την άλλη, μόνο το 4% αυτών λένε πως έχουν βιώσει πρόβλημα κυβερνοεκφοβισμού, και αυτό είναι ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στον ΟΟΣΑ.

Χώρες όπως οι Δανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Βέλγιο, θεωρούνται ότι έχουν τις αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες και τα κατάλληλα συστήματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητες του ψηφιακού κόσμου.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία ενίσχυσης των συστημάτων δια βίου μάθησης. Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί: «Αν η τεχνολογική αλλαγή συνεχίσει να επεκτείνει τον αριθμό και την πολυπλοκότητα των ψηφιακών δραστηριοτήτων που θα πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή, κάποιες χώρες είναι πιθανότερο να μείνουν πίσω».
εμφάνιση σχολίων