0
1
σχόλια
256
λέξεις
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Η Ρουμανία και η Βουλγαρία μας ξεπέρασαν στην Ε.Ε, σύμφωνα με έρευνα, ενώ 1 στα 4 παιδιά στερούνται των βασικών, όπως η θέρμανση
 
DOCTV.GR
28 Νοεμβρίου 2018

Στην τελευταία θέση των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο αφορά στην κοινωνική δικαιοσύνη βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση του ανεξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου Bertelsmann στη Γερμανία. Με 3,7 μονάδες, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των μελών της Ε.Ε ενώ τρείς Σκανδιναβικές χώρες, η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις.

Για την κατάρτιση του δείκτη κοινωνικής δικαιοσύνης ιδιαίτερη βαρύτητα έχει ο κίνδυνος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η παιδεία, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας,  η κοινωνική συνοχή, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, η περιβαλλοντική πολιτική και η διαχείριση δημοσίου χρέους

Στην έκθεση τονίζεται ότι στην Ελλάδα έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που στερούνται τα βασικά υλικά αγαθά, όπως θέρμανση, φθάνοντας το 26,7% από το 9,7% το 2007. Συνολικά, το 15,2% του ελληνικού πληθυσμού στερείται βασικών υλικών αγαθών, ενώ διευρύνεται το οικονομικό χάσμα μεταξύ νέων και ηλικιωμένων.

Σε Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία η ανεργία των νέων παραμένει διπλάσια σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα, παρά την υποχώρηση που έχει σημειωθεί την τελευταία πενταετία. Το ποσοστό των νέων που είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό και η οικονομική προοπτική του ευρωπαϊκού Νότου επισκιάζεται από τη μετανάστευση των πιο ικανών νέων εργαζομένων.

Η κατάταξη των των χωρών της Ε.Έ.:

1. Δανία

2. Σουηδία

3. Φινλανδία

4. Τσεχία

5. Σλοβενία

6. Ολλανδία

7. Γερμανία

8. Αυστρία

9. Λουξεμβούργο

10. Γαλλία

11. Ηνωμένο Βασίλειο

12. Εσθονία

13. Βέλγιο

14. Σλοβακία

15. Πολωνία

16. Μάλτα

17. Ιρλανδία

18. Λιθουανία

19. Λετονία

20. Πορτογαλία

21. Κύπρος

22. Ουγγαρία

23. Κροατία

24. Ισπανία

25. Ιταλία

26. Βουλγαρία

27. Ρουμανία

28. Ελλάδα

 

εμφάνιση σχολίων