0
1
σχόλια
599
λέξεις
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

Τους διπλούς φόρους πλήρωσαν και φέτος οι ναυτικοί από τους εφοπλιστές

ΑΘΗΝΑ ΛΕΒΕΝΤΗ
14 Μαρτίου 2015
Τι κι αν πολλοί κλάδοι της οικονομίας στενάζουν από τις εισφορές; Oι εφοπλιστές δεν είναι και πάλι ανάμεσα σε αυτούς. Η έκτακτη εισφορά της ναυτιλιακής κοινότητας για την αντιμετώπιση της κρίσης παραμένει εθελοντική. Παράλληλα, όλοι οι υπόλοιποι πρέπει υποχρεωτικά να την καταβάλουν και φέτος, με έκπτωση 30%, ενώ υποτίθεται ότι θα καταργούνταν από πέρυσι.

Οι φοροαπαλλαγές που απολαμβάνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι προκλητικές, όταν για τα φυσικά πρόσωπα αλλά και άλλες νομικές οντότητες έχουν ουσιαστικά καταργηθεί. Μάλιστα οι ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται πλέον να καταβάλλουν λιγότερες εισφορές ακόμα κι από τους ναυτικούς. Συγκεκριμένα: όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες με ελληνική σημαία κατέβαλαν για το οικονομικό έτος 2014 συνολικούς φόρους 80 εκατ. ευρώ, όταν τα ελάχιστα ελληνικά πληρώματα που έχουν απομείνει στα πλοία υπό ελληνική σημαία κατέβαλαν για το ίδιο έτος σχεδόν τα διπλάσια (152 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Η έκτακτη εισφορά των ναυτιλιακών εταιρειών αρχικά ήταν υποχρεωτική, όμως λόγω των ισχυρών πιέσεων που ασκήθηκαν από τους «θιγόμενους» στον πρώην πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, κατέστη εθελοντική. Έτσι η είσπραξή της εναπόκειται στην καλή θέληση των εφοπλιστών. Παράλληλα, ο εθελοντικός χαρακτήρας ενσωματώθηκε στον νόμο για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, μετά από δυσαρέσκεια ηχηρών ονομάτων της ναυτιλιακής κοινότητας, που επικαλέστηκαν το προστατευόμενο από το Σύνταγμα φορολογικό καθεστώς της ναυτιλίας.

Η προαιρετική εισφορά των εφοπλιστών είναι τριετούς διάρκειας (2014-2016) και προβλέπεται να αποδώσει συνολικά γύρω στα 400 εκατ. ευρώ, δηλαδή ποσό μικρότερο από το κοινωνικό μέρισμα που μοίρασε προεκλογικά την περασμένη άνοιξη η κυβέρνηση Σαμαρά σε περίπου 1 εκατ. πολίτες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες αυξάνουν τους στόλους τους αλλά κατεβάζουν την ελληνική σημαία, προκειμένου να πετύχουν ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις φόρου, που τους προσφέρουν άλλες πολιτείες όπως για παράδειγμα τα νησιά Μάρσαλ. Η ειρωνεία είναι ότι όλες αυτές οι φοροαπαλλαγές, απεριόριστης διάρκειας στην πλειονότητά τους, έχουν στόχο την ενίσχυση της ναυτιλίας, τη νηολόγηση των πλοίων υπό ελληνική σημαία, την ενίσχυση των ελληνικών ναυπηγείων και φυσικά την απονομή φορολογικής δικαιοσύνης.

Ενδεικτικά κάποιες από τις φοροαπαλλαγές.
1. Απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο εισοδήματος τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική σημαία.

2. Απαλλάσσεται από κάθε φορολογία η υπεραξία που μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από την πώληση κάποιου πλοίου, υπό ελληνική σημαία, είτε από την είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης, είτε από άλλη αιτία.

3. Μειώνεται ο φόρος στα πλοία της α' κατηγορίας, αν αποδειχθεί ότι το πλοίο αργεί λόγω επισκευών, ελλείψεως εργασίας ή άλλης αιτίας. Οι ημέρες αργίας πρέπει να υπερβαίνουν τους δύο συνεχόμενους μήνες. Για τα πλοία β' κατηγορίας, οι ημέρες αργίας πρέπει να υπερβαίνουν τις 20.

4. Απαλλάσσονται από τον φόρο πλοία α' κατηγορίας, ναυπηγούμενα στην Ελλάδα, αρκεί να τίθενται κάτω από ελληνική σημαία για πρώτη φορά.

5. Απαλλάσσονται κατά 2/3 του φόρου πλοία β' κατηγορίας, ηλικίας μικρότερης των 20 ετών, που υφίστανται επισκευές στην Ελλάδα, το κόστος των οποίων είναι διπλάσιο της αγοραίας αξίας τους.

6. Απαλλάσσονται από τον φόρο πλοία β' κατηγορίας που ναυπηγήθηκαν στην Ελλάδα και βρίσκονται υπό ελληνική σημαία.

7. Μειώνεται η εισφορά προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) για τα πλοία που αποδεδειγμένα αργούν λόγω επισκευών, ελλείψεως εργασίας ή άλλης αιτίας.

8. Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά ή κράτηση, το εισόδημα που αποκτάται από εταιρείες χαρτοφυλακίου που κατέχουν αποκλειστικά μετοχές εταιρειών πλοιοκτητριών που βρίσκονται υπό ελληνική ή ξένη σημαία και τα πλοία είναι συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.

9. Απαλλάσσονται από τη φορολογία πλοία α' κατηγορίας, που ναυπηγήθηκαν στην Ελλάδα και είναι υπό ελληνική σημαία.

10. Απαλλάσσονται από τη φορολογία πλοία α' κατηγορίας που υφίστανται ανακατασκευές ή αντικατάσταση των μηχανημάτων τους στην Ελλάδα.

11. Μείωση του φόρου κατά 50% σε πλοία και κρουαζιερόπλοια α' κατηγορίας υπό ελληνική σημαία.

Πηγή: bankingnews.gr

εμφάνιση σχολίων