0
1
σχόλια
119
λέξεις
VISUALISM

«Η Ιθάκη δεν μας γέλασε». Το Καβαφικό ταξίδι έγινε εικονογραφημένο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ DOCTV.GR: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΝΔΕΛΑΣ
21 Ιανουαρίου 2016
Ο Αυστραλός cartoonist Gavin Aug Than μετατρέπει, με τα μαγικά του μολύβια, την Ιθάκη του Κ.Π. Καβάφη σε μία ζωντανή, εικονογραφημένη ιστορία. Ο μύθος των περιπετειών του Οδυσσέα λειτουργεί ως βάση για το πιο γνωστό ποίημα του Αλεξανδρινού ποιητή, ξεδιπλώνοντας σε λίγες στροφές το πραγματικό νόημα της ζωής.

Ο Κ.Π. Καβάφης μιλώντας για την Ιθάκη είπε: «Το νόημα του ποιήματος τούτου είναι απλούν και σαφές. Ο άνθρωπος εις την ζωήν του επιδιώκει ένα σκοπόν "Ιθάκην", αποκτά πείραν, γνώσεις και ενίοτε αγαθά ανώτερα του σκοπού του ιδίου. Κάποτε δε την Ιθάκην, όταν φθάνει στο τέρμα των προσπαθειών του, την ευρίσκει πτωχικήν, κατωτέρα των προσδοκιών του. Εντούτοις η Ιθάκη δεν τον γέλασε».

εμφάνιση σχολίων