0
1
σχόλια
587
λέξεις
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
«Οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να θεωρηθούν συνυπεύθυνοι εάν συμβάλλουν στη θέσπιση πολιτικών με αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα»
DOCTV.GR
12 Σεπτεμβρίου 2019
Η χρηματοδότηση των μέτρων λιτότητας που επιβάλλονται από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως το ΔΝΤ, προκαλεί τακτικά παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για το εξωτερικό χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα Juan Pablo Bohoslavsky, σε έκθεση που θα υποβληθεί στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Συνέλευση τον Οκτώβριο.

«Αν και η λιτότητα μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο διοίκησης ενάντια στην κατασπατάλη πόρων, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η λιτότητα έχει αντίκτυπο στις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες με πολύ διαφορετικούς τρόπους, ιδιαίτερα τα πιο ευάλωτα και περιθωριοποιημένα άτομα», λέει ο Bohoslavsky.
 

Το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτρέπει τις χώρες να υποχρεώνονται να αποπληρώσουν πλήρως τα χρέη τους εις βάρος της αύξησης της παιδικής θνησιμότητας, της ανεργίας ή του υποσιτισμού

«Αν και τα κράτη είναι οι κύριοι εγγυητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν επίσης να θεωρηθούν υπεύθυνοι εάν συμβάλλουν στη θέσπιση πολιτικών με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εάν τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να καταστούν υπεύθυνα για τις ζημίες που προκλήθηκαν με τη χρηματοδότησή τους, γιατί δεν πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την πρόληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πλήττουν τους ανθρώπους από τις οικονομικές πολιτικές;»
 
Ο Bohoslavsky δήλωσε ότι αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέτρα λιτότητας που προώθησαν το ΔΝΤ και άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν ήταν για όλους, καθώς δεν περιορίζουν την πληρωμή δημόσιου χρέους σε εθνικούς και διεθνείς ξένους πιστωτές. Αντίθετα, οι περιοριστικές νομισματικές πολιτικές αυξάνουν τις πληρωμές τόκων. «Είναι λιτότητα για τους φτωχούς, όχι για τους πιστωτές», τόνισε.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο συνδυασμός της οικονομικής επιβράδυνσης και των αλλαγών στη δημοσιονομική πολιτική επηρεάζει αρνητικά ένα ευρύ φάσμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Δυστυχώς, τα μέτρα λιτότητας οδηγούν συχνά σε μειωμένες επιδοτήσεις τροφίμων και περικοπές σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες. Έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους μισθούς και στις κοινωνικές επενδύσεις όπως η στέγαση, η υποδομή, η υγεία και η εκπαίδευση».

«Από οικονομική άποψη, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η δημοσιονομική εξυγίανση συμβάλλει στην ανάκαμψη. Υπάρχουν όμως σαφέστερα αποδεικτικά στοιχεία για τον αρνητικό αντίκτυπο των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, τη διατηρησιμότητα του χρέους και, τελικά, την ισότητα».
 

«Είναι λιτότητα για τους φτωχούς, όχι για τους πιστωτές»

Ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας υποστηρίζει εκτενώς στην έκθεσή του ότι υπάρχει μια σταθερή νομική βάση για να πούμε ότι, καταρχήν, οι πολιτικές¬ λιτότητας σε περιόδους ύφεσης είναι ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις για την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτρέπει τις χώρες να υποχρεώνονται να αποπληρώσουν πλήρως τα χρέη τους εις βάρος της αύξησης της παιδικής θνησιμότητας, της ανεργίας ή του υποσιτισμού. Ο Bohoslavsky λέει ότι τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τη συνέργεια με τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η νομική ευθύνη για την εν λόγω συνενοχή μπορεί να οδηγήσει σε υποχρεώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα εν λόγω ιδρύματα, όπως η παύση, οι εγγυήσεις μη επανάληψης και οι αποζημιώσεις.
 

«Οι πολιτικές¬ λιτότητας σε περιόδους ύφεσης είναι ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις για την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Μάρτιο του 2019, ψήφισε για τις κατευθυντήριες αρχές για τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων: αξιολόγηση των πολιτικών οικονομικής μεταρρύθμισης. Το τμήμα V αυτών των αρχών εξετάζει ρητά το ρόλο και τις ευθύνες των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. «Αυτό το μέσο μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός για τις παρούσες και μελλοντικές διαδικασίες οικονομικής μεταρρύθμισης», δήλωσε ο Bohoslavsky.


Διαβάστε επίσης:
Η 1η χώρα με προϋπολογισμό για την ευημερία των πολιτών
Πόσα στοιχίζουν στον Έλληνα οι πρόσφυγες;
Ο στρατός των ΗΠΑ μολύνει τον πλανήτη όσο 140 χώρες
εμφάνιση σχολίων