0
1
σχόλια
598
λέξεις
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Όλα τα βήματα για να δούμε αν είμαστε δικαιούχοι και για να συμπληρώσουμε την αίτηση
 
ΑΘΗΝΑ ΛΕΒΕΝΤΗ
4 Δεκεμβρίου 2018
Το κοινωνικό μέρισμα είναι εφάπαξ επίδομα [που δίνεται προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών. Η σελίδα των αιτήσεων koinonikomerisma.gr αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου. Στόχος είναι να γίνει η καταβολή στους δικαιούχους, στις 14 Δεκεμβρίου. Η είσοδος στην ιστοσελίδα των αιτήσεων θα γίνεται με τους κωδικούς του taxisnet.

Τα βήματα για την αίτηση είναι τα εξής:
Βήμα 1:
Με την είσοδό στο σύστημα επιβεβαιώνουμε τον ΑΜΚΑ μας εισάγουμε ένα e-mail και τον αριθμό ενός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων. Επίσης, θα πρέπει να συναινέσουμε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται.

Αν το σύστημα δεν πιστοποιεί τον συνδυασμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ μας, θα εμφανιστεί αντίστοιχο μήνυμα. Τότε πάμε σε ένα ΚΕΠ και ζητάμε να ενημερώσουμε την εγγραφή του ΑΜΚΑ μας ως προς το πεδίο του ΑΦΜ. Παίρνουμε μαζί μας ένα έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά μας (ΑΔΤ, Διαβατήριο, κ.τ.λ.) και ένα έγγραφο που να αναγράφει το ΑΦΜ μαζί με τα προσωπικά στοιχεία μας (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας). Μόλις γίνει η διόρθωση ξανακάνουμε τη διαδικασία επιβεβαίωσης.

Βήμα 2: Μόλις ολοκληρώσουμε το βήμα 1, αναγράφουμε τα στοιχεία μας στην φόρμα που εμφανίζεται (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο κτλ), οικονομικά στοιχεία (φορολογητέο και αφορολόγητο ετήσιο εισόδημα), περιουσιακά στοιχεία (αξία ακίνητης περιουσίας, τόκους καταθέσεων), μια ένδειξη για το αν πληρούται το κριτήριο της μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, μια ένδειξη για το αν ικανοποιείται το κριτήριο της ύπαρξης έστω και ενός μήνα ασφάλισης φορέα κύριας ασφάλισης και τέλος, μια λίστα με τα μέλη του νοικοκυριού μας.

Αν κάποια από τα προσωπικά μας στοιχεία εμφανίζονται λανθασμένα στο σύστημα θα πρέπει να μεταβούμε σε ένα ΚΕΠ και να το διορθώσουμε. Αν το θέμα που προκύπτει είναι ασφαλιστικό, τότε πρέπει να πάμε σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και να ζητήσουμε να διορθωθεί, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 3: Συμπληρώνουμε τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ στον οποίον είμαστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε τυχόν δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό, τον λογαριασμό μισθοδοσίας ή είσπραξης σύνταξης ή επιδομάτων (ανεργίας, ΚΕΑ κ.τ.λ.).

Βήμα 4: Αν το νοικοκυριό μας περιλαμβάνει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων, μέσω των κωδικών τους στο Taxisnet, για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την ΓΓΠΣ προκειμένου να διαπιστώσετε αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης. Η θετική συγκατάθεση όλων των φιλοξενούμενων ενηλίκων εντός της προθεσμίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση ολοκλήρωσης της αίτησης.

Αν διαπιστώσουμε ότι άγνωστο σε εμάς άτομο απεικονίζεται ως φιλοξενούμενός μας, μπορούμε να το εξαιρέσουμε χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή που είναι διαθέσιμη δίπλα στο όνομα του. Η επιλογή αυτή συνιστά καταγγελία προς τη ΔΟΥ σε βάρος του εμφαινόμενου ως φιλοξενούμενου, περί ψευδούς υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Αν έχουμε αποκτήσει τέκνο μετά την 1/1/2018 μπορούμε να το δηλώσουμε εισάγοντας τον αριθμό ΑΜΚΑ. Καμία άλλη αλλαγή στη σύνθεση του νοικοκυριού δεν θα είναι δυνατή.

Βήμα 5: Στο βήμα αυτό εμφανίζεται η ένδειξη που αναφέρει αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης. Αν είμαστε δικαιούχοι, βλέπουμε το ποσό που δικαιούμαστε. Αν όχι, βλέπουμε τους λόγους για τους οποίους δεν δικαιούμαστε το κοινωνικό μέρισμα. Εάν δεν εμφανιστεί αυτή η πληροφορία, κάποιο από τα μέλη του νοικοκυριού δεν έχει δώσει ακόμα την συναίνεση του ή έχει αρνηθεί να την δώσει.

Βήμα 6: Αν πληρούνται τα κριτήρια, κάνουμε την επιλογή [Αποδέχομαι το κοινωνικό μέρισμα] ώστε να καταστούμε δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος. Αν δεν κάνουμε αποδοχή, ακόμα κι αν πληρούνται τα κριτήρια, δεν θα πάρουμε το κοινωνικό μέρισμα.

*Σε περίπτωση που σε κάποιο από τα τέσσερα πρώτα βήματα έπρεπε να διορθώσουμε τα στοιχεία μας σε ΚΕΠ ή ΕΦΚΑ, για να ενημερωθεί η πλατφόρμα πρέπει να ζητήσουμε να γίνει επαναξιολόγηση του νοικοκυριού μας, επιλέγοντας στην οθόνη το «Αξιολόγηση επιλεξιμότητας κοινωνικού μερίσματος».
εμφάνιση σχολίων