0
1
σχόλια
236
λέξεις
ΚΟΣΜΟΣ

Οι κολοσσοί προσφέρουν στις γυναίκες υπαλλήλους τη δυνατότητα να καταψύξουν τα ωάριά τους (για να αυξήσουν τα ωράριά τους;)

ΑΘΗΝΑ ΛΕΒΕΝΤΗ
22 Οκτωβρίου 2014

Η Apple και το Facebook προσθέτουν μια νέα «παροχή» σε όσες γυναίκες εργάζονται μαζί τους: τη δωρεάν κατάψυξη των ωαρίων τους, που θα τους επιτρέψει να καθυστερήσουν την μητρότητα για μερικά χρόνια ακόμα.

Σε μια εμφανώς ανδροκρατούμενη κοινωνία, όπου οι επιχειρήσεις κονταροχτυπιούνται για να προσελκύσουν ταλαντούχες γυναίκες για στελέχη, ο ανταγωνισμός αποδεικνύεται το λιγότερο ευφάνταστος. Η παροχή της κατάψυξης των ωαρίων μπορεί να δώσει στην Apple και στο Facebook το πλεονέκτημα να προσελκύσουν και να κρατήσουν στο δυναμικό τους ικανές γυναίκες, που όμως είχαν το εξής δίλημμα: μητρότητα ή καριέρα; Επιμηκύνοντας την ικανότητα γονιμότητάς τους, οι γυναίκες μπορούν να αφοσιωθούν στην καριέρα τους για μερικά χρόνια ακόμα.

Υπάρχει έλλειψη γυναικών στις ανώτερες θέσεις των δύο εταιρειών, κι έτσι θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι αυτή η κίνηση ίσως είναι μια προσπάθεια να  διορθωθεί η ανισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Σύμφωνα με την Apple, το εργατικό δυναμικό της αποτελείται από άνδρες κατά 70%, ενώ του Facebook κατά 69% .

Η κατάψυξη ωαρίων σήμερα κοστίζει περίπου 10.000 δολάρια συν 500 δολάρια τον χρόνο για τη συντήρησή τους.Τόσο η Apple όσο και το Facebook δίνουν έως και 20.000 δολάρια. Σύμφωνα με το NBC, το Facebook έχει ήδη αρχίσει να καλύπτει το κόστος για τις γυναίκες υπαλλήλους του που θέλουν να καταψύξουν τα ωάριά τους ενώ η Apple θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2015.

εμφάνιση σχολίων