0
1
σχόλια
774
λέξεις
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Αυτή η απόφαση ήταν η πρώτη «προεδρική» απόφαση, σε υπόθεση μείζονος πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, της νέας Προέδρου του ΣτΕ, η οποία ορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους. -Σχόλιο του Βασίλη Σωτηρόπουλου
 
DOCTV.GR
17 Νοεμβρίου 2020
Την είδηση για την απόρριψη της αίτησης προσωρινής διαταγής την πληροφορηθήκαμε χθες το πρώτον από ρεπορτάζ της κ. Μάνδρου που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα τηλεοπτικού σταθμού. Είναι το πρώτο ΜΜΕ που είχε την απόφαση και ανάρτησε το ρεπορτάζ στις 18.16 η ώρα. Στο ρεπορτάζ της κ. Μάνδρου αναφέρεται ότι η απόρριψη βασίζεται «σε λόγους που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον και πρωτίστως με την προστασία της δημόσιας υγείας.»

Μόλις σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2020, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΣτΕ η ανακοίνωση: «Η Πρόεδρος του Σ.τ.Ε. απέρριψε στις 16 Νοεμβρίου αιτήματα χορηγήσεως προσωρινής διαταγής για την αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως 1029/8/18 «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (Β΄ 5046/14.11.2020), με την αιτιολογία ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»

Η αναφορά σε «λόγους δημοσίου συμφέροντος» δείχνει ότι η Πρόεδρος δεν εξέτασε, φυσικά, την ουσία των αιτήσεων αναστολής και των αιτήσεων ακυρώσεως, αλλά βασίστηκε στην διάταξη περί προσωρινής δικαστικής προστασίας που της επιτρέπει γενικά να προκρίνει το δημόσιο συμφέρον έναντι του δικαιώματος του αιτούντος την ακύρωση της διοικητικής πράξης. Οι "λόγοι δημοσίου συμφέροντος" δεν περιλαμβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 11 του Συντάγματος για την απαγόρευση των δημόσιων συναθροίσεων, περιλαμβάνονται όμως στο θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζει ένας πρόεδρος δικαστηρίου κρίνοντας κατά πόσον θα αποφασίσει να (μην) παράσχει προσωρινή δικαστική προστασία. Στο άρθρο 11 του Συντάγματος δεν περιλαμβάνεται ούτε αναφορά στην προστασία της δημόσιας υγείας. Μόνο ο «σοβαρός κίνδυνος για την δημόσια ασφάλεια» αποτελεί λόγο για την γενική απαγόρευση των συναθροίσεων και αμφισβητείται εντονότατα κατά πόσον η έννοια της δημόσιας ασφάλειας περιλαμβάνει την προστασία, όχι απλά του ατομικού δικαιώματος της ζωής και της υγείας (αυτό είναι αδιαμφισβήτητο), αλλά του εννόμου αγαθού της δημόσιας υγείας, δηλαδή την κρίση για την υγειονομική διάσταση της δημόσιας συνάθροισης.

Συνεπώς, είναι σαφέστατο ότι η Πρόεδρος δεν εισήλθε στην ουσία της υπόθεσης, δεν δίκασε με βάση το άρθρο 11 του Συντάγματος, αλλά έκρινε αποκλειστικά και μόνο στην βάση του υπέρτερου γενικού συμφέροντος που αποτελεί διάταξη σχετική με την παροχή ή μη προσωρινής δικαστικής προστασίας. Επομένως, σαφέστατα αναμένεται και η συνέχεια της εξέτασης της υπόθεσης αυτής στην ουσία της, τόσο από το ΣτΕ όσο και από τα διοικητικά δικαστήρια που θα εξετάσουν προσφυγές για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σήμερα και θα κρίνουν εξ αρχής την συνταγματικότητα ή μη του μέτρου.

Είναι υποτιμητικό για όλους μας, πάντως, να πληροφορούμαστε μία τόσο σημαντική απόφαση από μία δημοσιογραφική καταγραφή και όχι από μια θεσμική ανάρτηση της απόφασης στην ιστοσελίδα του ΣτΕ. Στην ίδια δημοσιογραφική καταγραφή της κ. Μάνδρου αναγράφεται και η ανακρίβεια ότι με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων ο δικηγορικός κόσμος έχει ταχθεί υπέρ της συνταγματικότητας της απαγόρευσης. Η απόφαση όμως δεν αναγράφει αυτό, αντιθέτως έχει διατυπώσει αμφιβολίες για την σύμφωνη με το Σύνταγμα αιτιολόγηση της απόφασης, δηλαδή αμφιβολίες για την συνταγματικότητα της απόφασης.

Αυτή η απόφαση ήταν η πρώτη "προεδρική" απόφαση, σε υπόθεση μείζονος πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, της νέας Προέδρου του ΣτΕ, η οποία ορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους. Ήταν το πρώτο τεστ, οι πρώτες "εξετάσεις" που έδωσε στην πιο έντονα φορτισμένη υπόθεση που έφτασε από το καλοκαίρι ως σήμερα στο ΣτΕ και δίχασε έντονα τον επιστημονικό, αλλά και τον δικαστικό κόσμο της χώρας. Θα ήταν σημαντικό αυτήν την πρώτη τόσο σημαντική απόφασή της να την μαθαίναμε πρώτα από τον διαδικτυακό τόπο του Συμβουλίου της Επικρατείας και όχι από το δικαστικό ρεπορτάζ. Αυτό όμως είναι ένα γενικότερο πρόβλημα του ΣτΕ, καθώς στο παρελθόν υπήρξαν και παραιτήσεις για την "διαρροή του αποτελέσματος της διάσκεψης". Εδώ, βέβαια ουδείς κάνει λόγο για διαρροή, αφού δεν υπήρχε διάσκεψη, καθώς η απόφαση ήταν απόφαση μίας δικαστικής λειτουργού, δηλαδή της Προέδρου και η δημοσιογραφική πληροφορία μπορεί να προήλθε από οπουδήποτε, δηλαδή και από τους αιτούντες που πιστεύω ότι ενημερώθηκαν για το αποτέλεσμα πριν από την δημοσιογράφο.

Οπότε, στην προκειμένη περίπτωση που δεν υπήρχε "διάσκεψη" και πολυπρόσωπος δικαστικός σχηματισμός, αλλά μια σύντομη και περιεκτική αιτιολόγηση της κρίσης μίας δικαστή, θα ήταν ενδεδειγμένη η θεσμική πληροφόρηση από τον επίσημο ιστότοπο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.


Ο Βασίλης Σωτηρόπουλος είναι δικηγόρος, πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο, του ίδιου Πανεπιστημίου. Υπήρξε συνήγορος πολιτών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε υποθέσεις παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων. Διετέλεσε μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Επιστημονικού Συμβουλίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Πλειάδες”), συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Αττικής.

Βασίλης Σωτηρόπουλος


Διαβάστε επίσης: «Η ανθρωποκτονία πρέπει να δικάζεται άμεσα»
εμφάνιση σχολίων