0
1
σχόλια
533
λέξεις
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Ποιες είναι οι επιπτώσεις των ανεμογεννητριών σε περιοχές Natura και γιατί δεν είναι απαραίτητη ούτε μία πρόσθετη ανεμογεννήτρια εντός προστατευόμενης περιοχής
 
ΑΘΗΝΑ ΛΕΒΕΝΤΗ
19 Μαΐου 2020
Το δίκτυο Natura 2000, είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών του κόσμου, για τη διαφύλαξη της φυσικής μας κληρονομιάς. Το ελληνικό τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000, συγκροτούν συνολικά 446 περιοχές που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εκατοντάδες είδη της ελληνικής πανίδας και χλωρίδας θέτονται υπό την προστασία του δικτύου, που λειτουργεί και ως πλαίσιο για την επίτευξη και τη διατήρηση της απαραίτητης ισορροπίας ανάμεσα στην προστασία της φύσης και την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η 21η Μαΐου έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000. Η ψήφιση του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», εκθέτει σε κίνδυνο τις περιοχές Natura, καθώς προωθεί ακόμα και μεταλλευτικές δραστηριότητες και εξορύξεις υδρογονανθράκων σε περιοχές προστασίας της φύσης. Παρά τις ενστάσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων, το σχέδιο προβλέπει ουσιαστικά «κατάργηση» περιοχών Natura, με απεριόριστη αδειοδότηση βιομηχανικών αιολικών πάρκων και πληρωμένες από ιδιώτες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η συγκυρία προκαλεί ανησυχία για το μέλλον του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, ενώ περιβαλλοντικές Οργανώσεις ζητούν από την Ε.Έ. να σταματήσει τη συστηματική παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην Ελλάδα σε βάρος της φύσης.
 

Για να καλυφθεί ο στόχος που έχει τεθεί για το 2030 όσον αφορά την παραγωγή αιολικής ενέργειας, αρκεί να εγκατασταθεί μόλις το 25,8% των ΑΣΠΗΕ, που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί εκτός των περιοχών Natura  

Όπως προκύπτει από τη νέα έκδοση της Ορνιθολογικής Εταιρείας, «Όλα όσα θέλατε να μάθετε για τα Αιολικά Πάρκα στις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000», το 27,3% της χερσαίας έκτασης της Ελλάδας είναι ενταγμένο στο Δίκτυο NATURA. Όμως προκειμένου να καλυφθεί ο στόχος που έχει τεθεί για το 2030 όσον αφορά την παραγωγή αιολικής ενέργειας, αρκεί να εγκατασταθεί μόλις το 25,8% των Αιολικών σταθμών Παραγωγής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ),  που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί εκτός των περιοχών Natura. Αυτό σημαίνει πως δεν είναι απαραίτητη ούτε μία πρόσθετη ανεμογεννήτρια εντός προστατευόμενης περιοχής.

Η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι εξίσου καταστροφική με την κλιματική αλλαγή. Μία από τις ουσιώδεις διατάξεις της  Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την προστασία της φύσης, είναι ότι επιτρέπεται η υλοποίηση ενός έργου εντός περιοχής Natura μόνο εφόσον υπάρχει βεβαιότητα ότι το έργο δεν θα παραβλέψει την ακεραιότητα του οικοτόπου. Αν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, το έργο δεν επιτρέπεται να υλοποιηθεί.

Οι ΑΣΠΗΕ εντός περιοχών Natura έχουν επιβλαβείς συνέπειες για την ακεραιότητα των ευαίσθητων οικοτόπων και αποτελούν απειλή για τη βιοποικιλότητα. Ανάμεσα σε άλλα, επηρεάζουν αρνητικά την αναπαραγωγική επιτυχία προστατευόμενων ειδών, αποτελούν απειλή για προστατευόμενα ενδημικά ή/και απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας, και αυξάνουν τη θνησιμότητα για τα πουλιά εξαιτίας των προσκρούσεων στους έλικες των ανεμογεννητριών.

Η Ορνιθολογική Εταιρεία τονίζει πως οι επιπτώσεις δεν προέρχονται μόνο από τη λειτουργία των ΑΣΠΗΕ, αλλά επίσης από τις βαριές κατασκευές που τους συνοδεύουν, όπως μεγάλης έκτασης οδοποιία, δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος (τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εναέρια). Έτσι, ακόμα κι αν γίνει η παραδοχή ότι αρκετοί από τους ΑΣΠΗΕ αυτούς δεν θα φτάσουν ποτέ σε στάδιο τελικής έγκρισης ή/και κατασκευής, για διάφορους λόγους, το κρίσιμο ζήτημα παραμένει, καθώς η χωροθέτηση τους εκτείνεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της μη δομημένης Ελλάδας, συχνά εντός ορίων των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

 
Διαβάστε επίσης:
Παγκόσμιες μηνύσεις σε επιχειρήσεις ενάντια στην κλιματική αλλαγή
ΕΡΕΥΝΑ: 81% των Ελλήνων θέλει μέτρα για το κλίμα
Οι εταιρείες μετατρέπουν τον πλανήτη σε χωματερή
εμφάνιση σχολίων