0
1
σχόλια
387
λέξεις
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Η πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την διεκδίκηση του δικαιώματος μας να βοηθάμε όσους βρίσκονται σε ανάγκη
 
DOC TV TEAM
28 Ιουνίου 2018
[We are a welcoming europe Petition, Following in English]
 
Ας διεκδικήσουμε ξανά μία φιλόξενη Ευρώπη: Όσο οι κυβερνήσεις μας δυσκολεύονται να διαχειριστούν το μεταναστευτικό, εμείς -οι Ευρωπαίοι πολίτες – φοιτητές, εθελοντές, οικογένειες, συνδικάτα και θρησκευτικές κοινότητες από όλους τους τομείς της κοινωνίας- αναλαμβάνουμε δράση.

Ωστόσο, το δικαίωμά μας να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια τιμωρείται καθώς Ευρωπαίοι πολίτες συλλαμβάνονται ή τιμωρούνται επειδή τόλμησαν να δώσουν ένα χέρι βοήθειας σε ανθρώπους που κινδύνεψαν από τη βία.Αυτή δεν είναι η Ευρώπη που θέλουμε! Όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε το δικαίωμα να βοηθάμε όσους βρίσκονται σε ανάγκη, γιατί «Ευρώπη» είναι πάνω απ’ όλα η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα και η ανθρωπιά μας.
 
Γι’ αυτό ενώσαμε δυνάμεις και ξεκινήσαμε την πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Θέλουμε να αποκτήσουμε μια Ευρώπη φιλόξενη (#WelcomingEurope) και να κερδίσουμε πίσω το δικαίωμα μας να προσφέρουμε βοήθεια. Με αυτή την πρωτοβουλία άμεσης δημοκρατίας, ασκούμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να ακούσουν τα αιτήματά μας. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να:
 
-Να απαγορεύσει την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
-Να υποστηρίξει τους Ευρωπαίους πολίτες που θέλουν να προσφέρουν ασφάλεια σε ανθρώπους που διαφεύγουν τη βία
-Να εξασφαλίσει αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε όλα τα θύματα εκμετάλλευσης και κακοποίησης
 
Υπογράφουμε την έκκληση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.
 
 
 
Since our governments are struggling to handle migration, we – European citizens, students, volunteers, families, unions and communities of faith from all walks of life – have stepped in to help. But our right to help is being criminalised as Europeans are being arrested, fined and intimidated for simply offering humanitarian assistance to people fleeing persecution.
 
This is not the Europe that we want. Together we can reclaim those acts for what they are: reflecting our European and human values of community, compassion and kindness. This is why we have joined forces to launch the first European Citizens’ Initiative to empower a #WelcomingEurope and reclaim our right to help. Through this direct democracy tool, we can compel the European Commission and Parliament to respond to our demands. Ask the European Commission to:
 
-Ban the criminalisation of solidarity in member states
-Support European citizens who want to offer safety to people fleeing persecution
-Guarantee effective access to justice to all victims of exploitation and abuse
 
Join us and sign our Citizen’s Initiative here: weareawelcomingeurope.eu

 
#WelcomingEurope: Υπογράψτε και ενημερωθείτε εκεί 
εμφάνιση σχολίων