0
2
σχόλια
240
λέξεις
ΚΟΣΜΟΣ

Ένας πίνακας με τα ποσοστά φυσικού περιβάλλοντος στην αστική ζωή της Ευρώπης και της Ελλάδας

ΜΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ | ΦΩΤΟ: DOCTV CC3
19 Φεβρουαρίου 2016
Πατήστε στις φωτό για να τις δείτε σε μεγάλη διάσταση


Αν συγκρίνουμε τους χώρους πρασίνου που υπάρχουν στις ελληνικές πόλεις με το πράσινο που υπάρχει στις πόλεις της υπόλοιπης Ευρώπης, τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά. Στο γράφημα μπορούμε να δούμε αναλυτικά τα ποσοστά φυσικού περιβάλλοντος των πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το πράσινο χρώμα σημειώνονται πάρκα, άλση και γενικά σημεία αστικού πρασίνου, ενώ με το γαλάζιο, ποτάμια, λίμνες και γενικά μεγάλες υδάτινες επιφάνειες.

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, για το περιβάλλον και την υγεία:
- Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 2η χειρότερη θέση στην Ευρώπη στα ποσοστά φυσικού περιβάλλοντος στις πόλεις.

- Η μόνη χώρα που μας ξεπερνάει είναι η Ουγγαρία.


- Στο 60% των ελληνικών πόλεων, το ποσοστό πράσινου και γαλάζιο είναι κάτω από 20%. Αυτό σημαίνει πως ζούμε σε πόλεις από μπετόν, αποκομμένες από το φυσικό περιβάλλον.

-Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, σε κάθε κάτοικο της Αθήνας αντιστοιχούν μόλις 0,96 τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο, τη στιγμή που η ελάχιστη αναλογία πρασίνου στις πόλεις δεν πρέπει να είναι κάτω από 9 τ.μ. ανά κάτοικο.

Με τη νέα εφαρμογή της WWF που ονομάζεται Greenspaces μπορούμε να ανακαλύψουμε νέους χώρους πρασίνου στην Ελλάδα, να τους καταγράψουμε και να τους αξιολογήσουμε. Αυτή η πλατφόρμα δικτύωσης δημιουργεί τον μεγαλύτερο συμμετοχικό χάρτη για το αστικό πράσινο όλης της χώρας. Ταυτόχρονα θα γίνουν ξεναγήσεις σε σημαντικούς χώρους πρασίνου, ενώ θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εξόρμηση στο αστικό πράσινο.

εμφάνιση σχολίων