0
1
σχόλια
367
λέξεις
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Προθεσμία 7 ημερών έχουν οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ώστε να διασφαλίσουν την ασφαλιστική τους κάλυψη για ένα χρόνο. Παρ όλα αυτά από το 2024 τα πράγματα σκληραίνουν πολύπερισσότερο…

 
DOCTV.GR | UNSPLASH
25 Μαΐου 2023
Στις 31 Μαΐου 2023 λήγει η καθολική παράταση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες). Προθεσμία 7 ημερών έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες να διασφαλίσουν την ασφαλιστική τους κάλυψη, καταβάλλοντας ή ρυθμίζοντας το όποιο ποσό ασφαλιστικών εισφορών είναι ληξιπρόθεσμο και εκκρεμεί.

Αυτό σημαίνει, πως όσοι έχουν εκκρεμή χρέη προς τον ΕΦΚΑ πρέπει άμεσα εντός επτά ημερών να τις τακτοποιήσουν είτε πληρώνοντας το σύνολο του ποσού είτε να τις εντάξουν σε κάποια ρύθμιση.

Πρόκειται για την απαραίτητη προϋπόθεση που έχει τεθεί ώστε να λάβουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη τόσο οι ίδιοι, όσο και τα μέλη της οικογένειά τους. Αφορά δε, τις παροχές υγείας σε είδος που καλύπτονται με καταληκτική χρονική περίοδο το τέλος Φεβρουαρίου 2024. Το συγκεκριμένο χρονικό όριο έχει τεθεί από τον ΕΦΚΑ, ανεξάρτητα εάν υπάρχουν ή όχι οφειλές προς τα Ταμεία.

Στην ουσία πρόκειται για την υποχρέωση να καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος μη μισθωτός ασφαλισμένος το ποσό που αντιστοιχεί στις ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας, σε σχέση με την ασφαλιστική κλάση που έχει επιλέξει ο ίδιος.

Με τον τρόπο αυτό, ανανεώνεται για άλλο ένα έτος η ασφαλιστική ικανότητα. Η ανωτέρω προϋπόθεση αντιστοιχεί σε ποσό που αν πρόκειται για την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, ανέρχεται σε 723,6 ευρώ,  ενώ αν πρόκειται για τη δεύτερη κατηγορία, αυξάνεται στα 844,44 ευρώ. Το ποσό αυτό πρέπει να καταβληθεί, χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν άλλες παλαιότερες οφειλές που μπορεί να υπάρχουν και να έχουν καταγραφεί.

Σημειώνεται, ότι είναι η τελευταία φορά που θα ισχύσει αυτή η προϋπόθεση για την κάλυψη του σκέλους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Από το 2024 πρόκειται να εφαρμοστεί το μοντέλο του ελέγχου του συνόλου των χρεών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία για κάθε μη μισθωτό ασφαλισμένο, ξεχωριστά. Δηλαδή, θα προσφέρεται η δυνατότητα παροχών υγείας, μόνο στην περίπτωση που καταβληθεί το σύνολο των εισφορών που θα οφείλονται για υγεία και για σύνταξη (κύρια, επικουρική και εφάπαξ).

Εναλλακτικά, θα προσφέρεται η λύση της ένταξης των χρεών του οφειλέτη σε κάποια ρύθμιση, με την υποχρέωση της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων εξόφλησης που θα έχουν προκύψει, για να δοθεί ασφαλιστική ικανότητα.

 
εμφάνιση σχολίων