0
1
σχόλια
309
λέξεις
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Όχι, 180 βουλευτές σε μία Βουλή δεν αρκούν για να γίνει αναθεώρηση του Συντάγματος  -Από τον Βασίλη Σωτηρόπουλο
 
DOCTV.GR
23 Μαΐου 2023
Η διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος προβλέπεται με ξεκάθαρο τρόπο στο άρθρο 110 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι για να τροποποιηθούν συνταγματικά άρθρα χρειάζονται υποχρεωτικά δύο Βουλές: η Βουλή που θα προτείνει ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν, μετά θα γίνουν εκλογές και μετά έρχεται η επόμενη Βουλή που θα αναθεωρήσει τα άρθρα που πρότεινε η προηγούμενη Βουλή.
 
Πουθενά δεν προβλέπεται ότι ένα κόμμα με 180 βουλευτές μπορεί μόνο του, χωρίς 2 Βουλές, χωρίς δηλαδή εκλογές, να αναθεωρήσει το Σύνταγμα.
 
Επιπλέον η παρ. 5 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι δεν επιτρέπεται αναθεώρηση του Συντάγματος πριν περάσει πενταετία από την περάτωση της προηγούμενης. Η προηγούμενη αναθεώρηση του Συντάγματος έγινε το 2019, το οποίο σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να έχουμε νέα αναθεώρηση πριν το 2024, δηλαδή: Βουλή που προτείνει άρθρα προς αναθεώρηση, εκλογές, Βουλή που αναθεωρεί τα άρθρα.
 
Που χρειάζονται 180 βουλευτές; Στην πρώτη Βουλή, που θα προτείνει ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν, χρειάζονται 180 βουλευτές. Αν όμως δεν συγκεντρωθεί τέτοια μεγάλη πλειοψηφία, αλλά μόνο η απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών, τότε είναι η δεύτερη Βουλή, μετά τις εκλογές, που πρέπει να έχει 180 βουλευτές.
 
Τώρα δεν εχουμε ούτε Βουλή που προτείνει, ούτε δεύτερη Βουλή που αναθεωρεί. Επίσης δεν έχει παρέλθει και η 5ετία από την προηγούμενη αναθεώρηση. Επομένως, κακώς και χωρίς τεκμηρίωση διακινείται αυτό το σενάριο για μονοκομματική αναθεώρηση του Συντάγματος.
 
 
Ο Βασίλης Σωτηρόπουλος είναι δικηγόρος, πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο, του ίδιου Πανεπιστημίου. Υπήρξε συνήγορος πολιτών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε υποθέσεις παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων. Διετέλεσε μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Επιστημονικού Συμβουλίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Πλειάδες”), συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Αττικής.
 

Via Βασίλης Σωτηρόπουλος 
εμφάνιση σχολίων