0
1
σχόλια
693
λέξεις
Α' ΠΡΟΣΩΠΟ
Ένα ευφυές άτομο διαχειρίζεται με σωστό τρόπο τα συναισθήματά του, δίνει σημασία στα μηνύματα που του υποδεικνύουν και επιλέγει τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να διοχετεύει την ενέργειά του
 
DOCTV.GR | UNSPLASH
30 Αυγούστου 2021
Τι είναι αυτό που κάνει ένα άτομο έξυπνο; Μπορούμε να ανακαλύψουμε διάφορες απαντήσεις ανάλογα με το ποιο κομμάτι της ιστορίας αποφασίζουμε να εξετάσουμε. Ας κάνουμε λοιπόν ένα ταξίδι στη νοημοσύνη, ξεκινώντας από την Αρχαία Ελλάδα και φτάνοντας στο σήμερα.

Η νοημοσύνη είναι ένα σύνηθες ερευνητικό πεδίο στην ψυχολογία. Στην πραγματικότητα, η ιστορία και η ανάπτυξή της έχουν εμπνεύσει ένα μεγάλο μέρος της μεθοδολογίας αυτού του αντικειμένου. Ίσως, η μεγαλύτερη δυσκολία σχετικά με τη μελέτη της νοημοσύνης να έγκειται στη μέτρησή της. Με άλλα λόγια, είναι αδύνατο να καθοριστεί αν ένα άτομο είναι έξυπνο ή όχι, όταν δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό που το καθιστά ευφυές.

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί της νοημοσύνης. Στην πραγματικότητα, μια γρήγορη αναζήτηση στο ίντερνετ θα μας δώσει πολλά σχετικά αποτελέσματα, αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους και ίσως ακόμα και τρομακτικά.

Για κάποιους, ευφυΐα είναι η τέχνη να επιλύεις προβλήματα, ενώ για άλλους η νοημοσύνη αντιπροσωπεύει την τέχνη της λήψης αποφάσεων. Όπως και να έχει, όλες αυτές οι «τέχνες» οι οποίες ακούγονται ως απλές δεξιότητες, αποτελούν κατά κάποιο τρόπο μια υπενθύμιση ότι η «κενή νοημοσύνη» που δεν συνοδεύεται από την παραγωγικότητα, έχει μικρή αξία και νόημα, τουλάχιστον για τους άλλους. Ακολουθούν κάποιες απαντήσεις σχετικά με το τι είναι αυτό που καθιστά ένα άτομο ευφυές.

Η πνευματική ικανότητα ενός ευφυούς ατόμου: Η νοημοσύνη συσχετίζεται άμεσα με την πνευματική ικανότητα. Έχει να κάνει με το να μπορείς να μαθαίνεις, να θυμάσαι και να χρησιμοποιείς νέες πληροφορίες για να λύνεις προβλήματα και να προσαρμόζεσαι σε νέες καταστάσεις. Υπάρχουν μερικά επιφανή ονόματα στη μελέτη της νοημοσύνης, όπως αυτά των ψυχολόγων Charles Spearman και Francis Galton.

Ωστόσο, ο Binet ξεχωρίζει επειδή το πλαίσιο στο οποίο ανέπτυξε την έρευνά του ήταν εκπαιδευτικό. Επίσης, το ενδιαφέρον του για τη μελέτη της νοημοσύνης αποσκοπούσε στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Ήθελε να ανακαλύψει αν υπήρχε τρόπος να παρέμβει σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Μαζί με τον συνάδελφό του, Theodore Simon, ο Binet σχεδίασε ένα τεστ, επιχειρώντας να αξιολογήσει την νοητική ικανότητα των παιδιών, το οποίο περιλάμβανε συγκεκριμένες ερωτήσεις ανάλογα με την ηλικία τους.

Για παράδειγμα:
–Ένα τρίχρονο παιδί θα πρέπει να είναι σε θέση να υποδείξει το στόμα και τα μάτια του.
–Ένα εννιάχρονο θα πρέπει να μπορεί να ονομάσει τους μήνες του έτους, με τη σωστή σειρά.
–Τέλος, ένα δωδεκάχρονο παιδί θα πρέπει να μπορεί να ονομάσει εξήντα λέξεις μέσα σε τρία λεπτά.

Αυτή η αξιολόγηση οδήγησε στη διαμόρφωση του πρώτου τεστ νοημοσύνης (IQ test). Τι κάνει ένα άτομο έξυπνο; Ο Σωκράτης έμεινε γνωστός στην ιστορία για πολλά πράγματα, αλλά ίσως το πιο σημαντικό από αυτά ήταν ο σχεδιασμός μιας μεθόδου για την παραγωγή γνώσης: της μαιευτικής. Όσοι τη χρησιμοποιούν πρέπει να είναι επιδέξιοι στην τέχνη των ερωτήσεων.

Ακολουθώντας τα χνάρια του Σωκράτη, η επιστήμη εξελίσσεται όταν οι άνθρωποι είναι σε θέση να υποβάλουν σημαντικές ερωτήσεις πριν πάρουν σχετικές απαντήσεις. Ίσως λοιπόν, η βασική ένδειξη της νοημοσύνης να είναι η ικανότητα δημιουργίας ερωτήσεων.

Σε αντίθεση, ένα επιδέξιο άτομο στην επίλυση λογικών προβλημάτων, συνήθως θεωρείται έξυπνο. Γι’ αυτό το λόγο, τα μαθηματικά είναι το προτιμώμενο πεδίο για την αξιολόγηση της νοημοσύνης, λόγω της απουσίας πολιτιστικών μεταβλητών. Ίσως η πιο εμπνευσμένη και χωρίς περιορισμούς σύγχρονη θεωρία να είναι αυτή του Gardner.

Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner βασίζεται στην ιδέα ότι οι άνθρωποι επεξεργάζονται πληροφορίες μέσω διαφορετικών ανεξάρτητων ή μερικώς ανεξάρτητων μέσων επικοινωνίας. Έχει εντοπίσει οκτώ τύπους νοημοσύνης:
Λογική-μαθηματική
Χωροταξική
Μουσική
Γλωσσική
Σωματική-κιναισθητική
Διαπροσωπική
Ενδοπροσωπική
Νατουραλιστική

Αυτή η ιδέα οδήγησε στη δημιουργία ενός κινήματος για την αναδιαμόρφωση του τρόπου παρουσίασης των πληροφοριών, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαδικασία της μάθησης.

Συμπεράσματα: Η θετική ψυχολογία έχει διευρύνει την απάντηση στην ερώτηση τι είναι αυτό που καθιστά ένα άτομο ευφυές, υπογραμμίζοντας την αξία της συναισθηματικής νοημοσύνης. Αυτή η σχολή σκέψης ενισχύει την ιδέα ότι τα συναισθήματα ή ο συναισθηματισμός και η συσχετιζόμενη διαίσθηση παρουσιάζουν άρρηκτη σύνδεση με τη νοημοσύνη. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι ένα ευφυές άτομο είναι σε θέση να διαχειρίζεται με σωστό τρόπο τα συναισθήματά του, να δίνει σημασία στα σχετικά μηνύματα που αυτά υποδεικνύουν και να επιλέγει τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να διοχετεύει την ενέργειά του.
 

Διαβάστε επίσης:
Η αποδοχή της συναισθηματικής πολυπλοκότητας
Οι πρώτες πέντε παγίδες ζωής
Η ανάγκη για σύνδεση: αδυναμία ή υγιής ανάγκη;


Via Psychology Now
εμφάνιση σχολίων