0
1
σχόλια
416
λέξεις
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Κεντρικοί δρόμοι κλείνουν για τα ιδιωτικά Ι.Χ. για «λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας». Το μέτρο δεν ισχύει για υπουργούς, δημάρχους κ.ο.κ. όμως οι απλοί πολίτες, μπορούν να στοιβαχτούν στα ΜΜΜ
 
ΑΘΗΝΑ ΛΕΒΕΝΤΗ
22 Μαΐου 2020
Απαγορευτικό μετακίνησης επιβάλλεται στην Αθήνα, με δρόμους στο κέντρο της πόλης να αναμένεται να κλείσουν προσωρινά για ιδιωτικά Ι.Χ.. Σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 21 Μαΐου, «για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19», επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, ο προσωρινός περιορισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Το σχετικό απαγορευτικό μετακίνησης αφορά τα Ι.Χ. ιδιωτών που δεν είναι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών γύρω από τους σχετικούς δρόμους, την ώρα που ο συνωστισμός στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, έχει γίνει καθημερινό φαινόμενο μετά την άρση των μέτρων.

ΠΟΙΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ: Ο περιορισμός εφαρμόζεται στην Πλάκα, στην περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς, Μητροπόλεως - Ερμού - Αθηνάς - Σταδίου - Μητροπόλεως και στο τμήμα της οδού Ερμού από την οδό Αθηνάς ως την οδό Αγ. Ασωμάτων. Η οδός Σταδίου παραμένει σε κυκλοφορία.

ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ: Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Επίσης, από τα μέτρα εξαιρούνται: α) μετακινήσεις οχημάτων μονίμων κατοίκων των περιοχών εφαρμογής της παρούσας, β) μετακινήσεις οχημάτων από και προς νομίμως λειτουργούντες χώρους στάθμευσης, γ) μετακινήσεις επαγγελματικών οχημάτων (TAXI) μόνο για επιβίβαση ή αποβίβαση, δ) τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ: Για τις μετακινήσεις των περ. α) και β) ο πολίτης πρέπει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο. Ο τρόπος ελέγχου ή/και το αποδεικτικό συνδρομής των προϋποθέσεων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων. Το πρόστιμο καθορίζεται στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ: Οι προβλέψεις της παρούσας ισχύουν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή της. Δίδεται η δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες, κατόπιν εισήγησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
εμφάνιση σχολίων