0
1
σχόλια
467
λέξεις
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Μισθούς των υπαλλήλων τους και χρέη προς τις τράπεζες, κάλυπταν τα κόμματα από την κρατική χρηματοδότηση για ερευνητικούς σκοπούς
 
DOCTV.GR
10 Δεκεμβρίου 2019
Πάνω από 550.000 ευρώ από την κρατική χρηματοδότηση για ερευνητικούς σκοπούς χρησιμοποίησαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ είτε για να ξεπληρώσουν δάνεια είτε για να πληρώσουν τους μισθούς των υπαλλήλων τους. Αυτό αναφέρει το Vouliwatch, το οποίο επιπροσθέτως επίσης καταγγέλλει ότι εδώ κι ένα χρόνο έστελνε ερωτήματα σχετικά με την χρήση των επιχορηγήσεων των κομμάτων στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής χωρίς όμως να παίρνει ποτέ απάντηση.
 

Η ΝΔ έλαβε περίπου 1 εκατ. ευρώ κρατική χρηματοδότηση για ερευνητικούς σκοπούς και τα διέθεσε για να εξυπηρετήσει χρέη της προς τις Τράπεζες  

Το Vouliwatch πήρε τα στοιχεία για τα έτη 2016 και 2017, από τα οποία προέκυψε –ανάμεσα σε άλλα– ότι η ΝΔ έλαβε σχεδόν 1 εκατομ. ευρώ από το κράτος για ερευνητικούς σκοπούς και τα διέθεσε για να εξυπηρετήσει χρέη της προς τις Τράπεζες. Τα στοιχεία για τα οικονομικά των κομμάτων για το έτος 2015 δείχνουν τα εξής:

Μη διακίνηση εσόδων-δαπανών: Η Επιτροπή εντοπίζει ότι σχεδόν όλα τα κόμματα δεν διακίνησαν τα έσοδα ή τις δαπάνες τους μέσω των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών που προβλέπει ο νόμος, χωρίς να αναφέρει τα ποσά που διακινήθηκαν εκτός. Σε αυτή την περίπτωση ο νόμος προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι το 50% της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε αυτά τακτικής χρηματοδότησης. Η Επιτροπή αποφάσισε να μην επιβάλει κανένα πρόστιμο με την αιτιολογία ότι το 2015 ήταν προεκλογική περίοδος, οπότε τα κόμματα δεν είχαν προλάβει να οργανωθούν.

Διάθεση κρατικής χρηματοδότησης για ερευνητικούς σκοπούς με σκοπό την εξόφληση τραπεζικών χρεών ή μισθών: Τα κόμματα έλαβαν χρηματοδότηση από το κράτος για ερευνητικούς σκοπούς και είτε δεν την χρησιμοποίησαν την χρονιά που την έλαβαν και τη μετέφεραν στο επόμενο έτος, είτε τη διέθεσαν σε διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που προβλέπει ο νόμος. Συγκεκριμένα:
- Η «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», διέθεσε το ποσό των 350.997,95 Ευρώ για εξόφληση χρεών του κόμματος σε Τράπεζες και Δημόσιο.

- Η «ΔΡΑΣΗ» ξόδεψε τη συνολική κρατική επιμορφωτική της χρηματοδότηση, ύψους 4.996 ευρώ, για πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού.

- Το «ΠΑΣΟΚ» από τη συνολική κρατική επιμορφωτική δαπάνη που έλαβε, ξόδεψε ποσό 199.191,51 Ευρώ για πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού.

- Τα υπόλοιπα κόμματα μετέφεραν τα ποσά προς διάθεση στην επόμενη χρήση, ενώ η «Φιλελεύθερη Συμμαχία», δεν καταχώρησε στα βιβλία της το συνολικό ποσό που έλαβε, ως κρατική επιμορφωτική επιδότηση.

Ο νόμος σχετικά με την χρηματοδότηση αυτή ορίζει ότι εάν δεν διατεθούν τα χρήματα για επιμορφωτικούς σκοπούς, τα κόμματα οφείλουν να τα επιστρέψουν στο Δημόσιο Ταμείο. Εάν δεν το κάνουν,  η Επιτροπή οφείλει να τους ζητήσει να τα επιστρέψουν. Ωστόσο, σύμφωνα με το Vouliwatch, η Επιτροπή αποφάσισε να μην επιβάλει καμία κύρωση, με την αιτιολογία πως θα κάνει συστάσεις ώστε να συμμορφωθούν τα κόμματα και να αποφύγουν κυρώσεις στο μέλλον. Βέβαια ούτε τα έτη 2016 και 2017 είχε κάνει επιβάλλει κυρώσεις. Και δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν κάνει πια εντύπωση.
εμφάνιση σχολίων