0
1
σχόλια
318
λέξεις
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Να ρυθμίσουμε οφειλές εξωδικαστικά; Το κόστος είναι μεγάλο αλλά κάποιοι δικαιούνται δωρεάν νομικές και οικονομικές συμβουλές
 
ΠΕΡΣΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
12 Οκτωβρίου 2017

Ενώ ανακοινώνονται ρυθμίσεις χρεών και δανείων με εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, πολλοί αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες διότι χρειάζονται υπέρογκα ποσά, τόσο για λογιστές όσο και για δικηγόρους. Αυτή η ρύθμιση ίσως να αποτελεί λοιπόν μια λύση της λύσης! Ποιοι δικαιούνται και ποιες υπηρεσίες αναλυτικά:

- Εξειδικευμένες νομικές, οικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται σε δανειολήπτες και νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, με σκοπό τη ρύθμιση των οφειλών τους.

- Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δανειοληπτών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η δαπάνη για τις νομικές υπηρεσίες θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

- Η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας με τίτλο «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες Διατάξεις».

- Όπως αναφέρεται, εξειδικευμένες νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται σε εξωδικαστικές εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών με σκοπό την ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων όπως ο κατά το ν. 3869/2010 προδικαστικός συμβιβασμός ή η προβλεπόμενη διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών του ν. 4224/2013 προς δικαιούχους οφειλέτες πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, εταιριών του ν. 4354/2015, φορολογικής διοίκησης και φορέων κοινωνικής ασφάλισης από ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους και οικονομολόγους, κατά τους όρους του παρόντος άρθρου

- Οι εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες αφορούν σε χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς με νόμιμη κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

- Πάροχοι των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι ως προς τις νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικηγόροι, μέλη δικηγορικών συλλόγων της χώρας, και ως προς τις οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογιστές Α’ και Β’ τάξης.

- Αρμόδια αρχή για την εξέταση της αίτησης παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
 
εμφάνιση σχολίων