0
1
σχόλια
138
λέξεις
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

Σημαντικές εξετάσεις όπως η Ψηφιακή Μαστογραφία θα γίνονται πλέον δωρεάν

DOCTV.GR
21 Οκτωβρίου 2016
Κι ένα καλό νέο. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην κοστολόγηση και την ανακοστολόγηση ιατρικών εξετάσεων.

Κοστολογούνται 86 ιατρικές πράξεις, η δαπάνη των οποίων έως τώρα επιβάρυνε τους πολίτες και στο εξής θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥ.

Γίνεται επίσης ανακοστολόγηση σε μια σειρά από εξετάσεις όπως αυτή της «Διαγνωστικής Αρθροσκόπησης» (που είχε κοστολογηθεί στα 1.500 €). Με την ανακοστολόγηση η αποζημίωση που καλείται να καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ ανέρχεται στα 150 € για την ιατρική αμοιβή, και 150 € για τα αναλώσιμα.

Μια άλλη υπερκοστολογημένη ιατρική πράξη είναι η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων με ταυτόχρονη υπολογιστική τομογραφία (PET-CT). η οποία ανακοστολογήθηκε από τα 800 € στα 400 €.

Ανάμεσα στις 86 εξετάσεις που θα αποζημιωνονται από τον ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνονται:

• Ψηφιακή Μαστογραφία
• Υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας και Β’ Επιπέδου
• Προγεννητικός Γονιδιακός Έλεγχος για Κυστική Ίνωση
• HPV
• Αξονική Στεφανιογραφία
• Κολπικό Υπερηχογράφημα
• PCR για Γρίπη Α/Η1Ν1

 
εμφάνιση σχολίων